PUH Termika - Olej opałowy lekki w technice grzewczej

Kotłownia olejowa zapewnia podobny komfort ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody jak kotłownie na gaz ziemny tyle, że koszty eksploatacyjne są dużo wyższe. Olej opałowy, popularny jeszcze kilka lat temu ze względu na niską cenę, dzisiaj jest paliwem, o którym myślimy praktycznie na samym końcu, ze względu na koszty zakupu paliwa. Do ogrzewania stosuje się olej opałowy lekki. W wyniku jego spalania powstaje dwutlenek węgla, siarki i tlenki azotu. Przewód odprowadzający spaliny powinien być więc wykonany ze stali kwasoodpornej.
Ważne cechy oleju opałowego
 wartość opałowa  nie mniejsza niż 11 kWh/kg
 gęstość właściwa  w granicach 0,83-0,86 kg/l
 zawartość siarki  nie większa niż 0,2%
Pomieszczenie dla kotła i zbiornika oleju
Kotłownie olejowe powinny spełniać odpowiednie wymogi budowlane oraz instalacyjne. Kotłownia olejowa musi mieć kubaturę nie mniejszą niż 8 m3 i wysokość minimum 2,2 m. Paliwo magazynuje się w zbiornikach, z których automatycznie dostarczane jest do kotła. Jeśli pojemność zbiornika nie przekracza 1 000 l, można go postawić w tym samym pomieszczeniu co kocioł. Planując ogrzewanie olejowe, trzeba liczyć się jeszcze z kosztem wykonania instalacji paliwowej od zbiornika do kotła i wanny wychwytującej, jeśli olej będzie przechowywany w zbiorniku z pojedynczym płaszczem.
Nowej generacji Kotły olejowe
Nowoczesne kotły olejowe są zautomatyzowane, coraz mniej awaryjne, ale ciągle wymagają nadzoru. Przeważają kotły stojące (jedno- i dwufunkcyjne) niskotemperaturowe (70/55o C). Do najbardziej wydajnych urządzeń spalających olej opałowy należą kondensacyjne kotły olejowe. Sprawność kondensacyjnych kotłów olejowych jest o około 10% wyższa od kotłów tradycyjnych, niskotemperaturowych kotłów olejowych. Zysk z eksploatacji kotła kondensacyjnego polega na odzyskiwaniu cipła kondensacji pary wodnej zawartej w spaliach. W kotłach tradycyjnych to ciepło jest bezpowrotnie tracone.

   

Kotły olejowe kondensacyjne są optymalną alternatywą gdy korzystaliwe. Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego a otrzymasz interesującą ofertę